Điều khoản sử dụng

Đây là những điều kiện và điều khoản chung về việc sử dụng trang web và các dịch vụ của TVMcomics.com.vn.

Khi truy cập, sử dụng, đăng kí làm thành viên trang web, đăng kí nhận bản tin hoặc đăng kí sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của TVMcomics.com.vn, người dùng đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sau:

Lời nói đầu

Chào mừng bạn đến với trang web TVMcomics.com.vn. Website này cùng với thông tin, nội dung, sản phẩm và dịch vụ trong đó (sau đây được gọi chung là “Trang Web”) được cung cấp bởi TVM Comics (sau đây gọi là “TVMcomics.com.vn” hoặc “Chúng tôi”). Bản Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Bản điều khoản”) liệt kê các điều kiện và điều khoản về việc bạn sử dụng Trang Web này.

Về việc điều chỉnh Điều Khoản Sử Dụng

TVMcomics.com.vn có thể tự ý thay đổi Bản điều khoản này bằng cách cập nhật bài viết này trên Trang Web và xác định thời điểm Bản điều khoản mới có hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi Bản điều khoản này được cập nhật, bạn đã mặc nhiên đồng ý với các nội dung đã thay đổi. Vì vậy, mỗi khi ghé thăm Trang Web, bạn nên cập nhật Bản điều khoản mới nhất.

Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về Bản điều khoản này hoặc Trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với đại diện của TVMcomics.com.vn bằng cách gửi thư hoặc thư điện tử đến [email protected].

Đối tượng độc giả của TVMcomics.com.vn

Trang Web này được điều hành từ văn phòng của TVMcomics.com.vn. Trang Web này hướng đến độc giả là người Việt Nam từ 18 tuổi và không dành cho đối tượng độc giả là trẻ em dưới 13 tuổi.

Quyền riêng tư

TVMcomics.com.vn đề cập tới các vấn đề liên quan đến các thông tin cá nhân được thu thập trong Trang Web này tại Chính sách về Quyền Riêng tư và chúng tôi có quyền thay đổi chính sách của mình.

Việc sử dụng thông tin và nội dung của người dùng

Miễn trách nhiệm liên quan đến Nội dung, các loại thông tin, lời khuyên, kiến nghị, thư từ, tin nhắn, bình luận, bài viết, văn bản, đồ họa, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được tìm thấy trên Trang Web này.

Một phần Nội dung này được lấy từ TVMcomics.com.vn hoặc các nhà cung cấp, phần còn lại của Nội dung là do những người sử dụng Trang Web này (gọi là “Người dùng”) cung cấp, ví dụ như ý kiến và quan điểm Người dùng trong các bài viết, trả lời câu hỏi, nhật kí điện tử (blog), bản tin, hoặc diễn đàn. Mặc dù TVMcomics.com.vn luôn cố gắng để đảm bảo các bài viết trên Trang Web luôn chính xác, hoàn thiện và có các thông tin mới nhất, TVMcomics.com.vn không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, hoàn thiện và mức cập nhật của bất kì Nội dung nào từ các nhà cung cấp hay từ Người dùng Trang Web.

Bất kì ý kiến, lời khuyên, phát biểu hoặc các thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi Người dùng hoặc các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn trong những người viết nhật kí online (blogger) đều thuộc về Người dùng hoặc bên thứ ba tương ứng và không thuộc vềTVMcomics.com.vn.

TVMcomics.com.vn không chứng thực và không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tin cậy của bất kì ý kiến, lời khuyên hoặc phát biểu trên Trang Web. TVMcomics.com.vn không bắt buộc phải xem trước, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kì Nội dung nào do Người dùng đăng lên Trang Web.

Dù vậy, TVMcomics.com.vn có quyền (nhưng không bắt buộc) xem trước, điều chỉnh, từ chối chấp nhận, loại bỏ hoặc di dời bất kì Nội dung kể trên trong Trang Web vì bất kì lí do gì.

Các nội dung trên Trang Web được cung cấp với sự mặc nhiên nhận định rằng TVMcomics.com.vn; các nhà cung cấp của TVMcomics.com.vn và người dùng đều không cung cấp các dịch vụ y dược, tư vấn, luật pháp, hoặc các dịch vụ khác.

Các nội dung này được tạo ra với mục đích duy nhất là hỗ trợ giáo dục tổng quát. Nó không được coi như là những lời khuyên trong lĩnh vực y khoa hay chăm sóc sức khỏe và không được dùng để chẩn đoán hoặc điều trị bệnh.

Nội dung trên Trang Web cũng không thay thế được tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp từ một đơn vị chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp với tình trạng sức khỏe của cá nhân bạn.

Luôn tìm đến sự tư vấn của bác sĩ hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ sức khỏe được chứng nhận khi có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe và trước khi bắt đầu bất kỳ quá trình điều trị nào.

Nội dung do người dùng đăng tải

Người dùng phải chịu trách nhiệm với tất cả Nội dung do họ cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên hoặc qua Trang Web.

Khi chia sẻ thông tin, người dùng đã mặc nhiên thừa nhận và đảm bảo với TVMcomics.com.vn rằng các Nội dung đó không phải là tài liệu mật và người dùng có toàn quyền cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố các Nội dung này.

TVMcomics.com.vn sẽ không chiếm quyền sở hữu các Nội dung mà người dùng cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên hoặc qua Trang Web và người dùng tiếp tục giữ quyền sở hữu các Nội dung kể trên và quyền tùy ý sử dụng các Nội dung này. Tuy nhiên, bạn trao cho TVMcomics.com.vn bản quyền sử dụng, không độc chiếm, vĩnh cửu, có thể cấp bản quyền phụ và miễn phí. Cụ thể như sau:

  1. Với các Nội dung không phải là hình chụp, đồ họa, âm thanh, video, hoặc bài viết mà bạn cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên các khu vực công cộng của Trang Web (nghĩa là Nội dung không được chia sẻ qua các kênh giao tiếp riêng tư) TVMcomics.com.vn có quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, phát hành, dịch, tạo các tác phẩm tương tự, phân phối, trình bày rộng rãi và trưng bày rộng rãi (toàn bộ hoặc một phần) các Nội dung này và hoặc kết hợp nó vào các nội dung khác dưới bất kì hình thức, phương tiện hoặc kỹ thuật đã biết hoặc sẽ được phát triển trong tương lai;
  2. Với hình chụp, đồ họa, âm thanh, video, hoặc bài viết mà người dùng cung cấp, đăng tải, hoặc dùng các phương pháp khác để công bố trên các khu vực công cộng của Trang Web, TVMcomics.com.vn có quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, phát hành, dịch, tạo các tác phẩm tương tự, phân phối, trình bày rộng rãi và trưng bày rộng rãi các Nội dung phải tương ứng với mục đích mà các Nội dung này được cung cấp, đăng tải hoặc công bố.

Những điều người dùng nên làm và không nên làm

Người dùng đồng ý tuân thủ pháp luật hiện hành, Bản điều khoản này và DANH SÁCH NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM.

Quyền sở hữu và Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu

Trang Web này thuộc quyền sở hữu của TVM Comics. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Nội dung trên Trang Web, giao diện và thiết kế của Trang Web, nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, và thương hiệu hiển thị trên Trang Web và các địa chỉ (URL) của Trang Web là tài sản của TVM Comics hoặc những cá nhân, tổ chức cấp bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

Quyền sử dụng nội dung

TVMcomics.com.vn cho người dùng quyền không độc nhất, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ, và bị giới hạn trong việc xem, sao chép, in ấn và phân phối Nội dung từ Trang Web với mục đích cá nhân, phi thương mại với điều kiện người dùng không được xóa bỏ hay che giấu các thông tin về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông tin về khác về quyền sở hữu có trong hoặc đi kèm với Nội dung. Bạn cũng không được sử dụng bất kì Nội dung nào trên Trang Web theo một phương thức hoặc với mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của TVMcomics.com.vn. Tất cả các quyền không được nói rõ là được trao trong Bản điều khoản này đều mặc nhiên được giữ lại cho TVMcomics.com.vn.

Thông tin về nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo và thiết kế được sử dụng trên Trang Web này, dù đã được đăng ký hay chưa được đăng ký, đều thuộc quyền sở hữu của TVMcomics.com.vn hoặc các bên thứ ba khác. Bạn không thể sử dụng hoặc trưng bày bất kỳ nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ, logo hay thiết kế thuộc về TVMcomics.com.vn hoặc các trang trực thuộc mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước đó của chúng tôi.

Liên hệ của bạn với nhà đăng quảng cáo hoặc các Bên thứ ba và các trang web khác

Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua Trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó.

Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn trong, việc người dùng tham gia khuyến mãi, chi trả và nhận hàng, và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành, hoặc các vấn đề liên quan đến các giao dịch trên.

Các liên kết này được cung cấp với mục đích duy nhất là mang lại sự tiện lợi cho Người dùng và không được hiểu là TVMcomics.com.vn đảm bảo nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên các trang web của bên thứ ba này. Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc truy cập vào các trang này, cũng như nội dung, vật phẩm, hoặc dịch vụ trên đó.

TVMcomics.com.vn không đảm bảo bất kì điều gì về nội dung, chính sách riêng tư của các bên thứ ba này cũng như các vật phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba này và người dùng đồng ý rằng TVMcomics.com.vn không chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba hoặc bởi sự hiện diện của bên thứ ba trên Trang Web.

Miễn trách việc bảo đảm đối với Trang Web

Trang Web được cung cấp với tình trạng nguyên vẹn. TVMcomics.com.vn miễn trách cho tất cả những bảo đảm dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kì bảo đảm nào về khả năng có thể buôn bán, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể, và sự không vi phạm.

TVMcomics.com.vn không bảo đảm rằng Trang Web sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn hoặc việc truy cập Trang Web sẽ nhanh chóng, bảo mật, không bị ngắt quãng, hoặc không gặp lỗi hoặc các lỗi, nếu có, sẽ được điều chỉnh. TVMcomics.com.vn không đảm bảo về kết quả đạt được khi sử dụng Trang Web cũng như tính chính xác, chất lượng hoặc mức độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào được lấy từ Trang Web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TVMcomics.com.vn và các chi nhánh không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì người dùng làm hoặc không làm dựa trên các nội dung có trên Trang Web. Người dùng đánh giá và chấp nhận tất cả nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kì nội dung nào bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

Người dùng đặc biệt hiểu rõ rằng TVMcomics.com.vn không chịu trách nhiệm đối với hành động phỉ báng, xúc phạm, hoặc phi pháp của người dùng và các bên thứ ba. Ngoài ra, trong bất kỳ trường hợp nào, TVMcomics.com.vn cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào cho dù đó là tổn thất đặc biệt, gián tiếp, vô tình, mang tính trừng phạt, hoặc mang tính hậu quả, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, bất kể thiệt hại về việc sử dụng, thiệt hại lợi ích, thiệt hại dữ liệu, chi phí thu mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế, hoặc bất kể tổn thất nào tương tự, dù nguyên nhân là gì, và hoặc dựa trên bất kì lý thuyết hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là vi phạm hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, hoặc là hậu quả của (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web; (2) chi phí cho dịch vụ, vật phẩm hoặc Trang Web thay thế; (3) truy cập hoặc thay đổi trái phép quá trình truyền tải hoặc dữ liệu; (4) tuyên bố hoặc hướng dẫn của bất kì bên thứ ba nào về Trang Web; hoặc (5) bất kì vấn đề nào khác có liên quan đến Trang Web. Những hạn chế này sẽ được áp dụng cho dù TVMcomics.com.vn có được khuyến cáo hay không về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy và không có các biện pháp cần thiết để hạn chế hậu quả.

Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi thường và thanh toán chi phí cho TVMcomics.com.vn, ban giám đốc, nhân viên các cấp, đại lí, và chi nhánh của nó trong tất cả và bất kì các trách nhiệm pháp lí, thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, các loại chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hợp lí cho luật sư) trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ với (1) việc người dùng vi phạm Bản điều khoản này; hoặc (2) Nội dung mà người dùng cung cấp, đăng tải, hoặc truyền tải qua Trang Web.

Kiện cáo về nội dung

Nếu là kiện cáo về vi phạm bản quyền, hãy đọc Thông báo và Thủ tục Kiện Vi phạm Bản quyền. Nếu là kiện cáo về nội Dung, hãy đọc Thông báo và Thủ tục Kiện về Nội dung.

Tài khoản của người dùng

Người dùng có trách nhiệm duy trì tính bí mật của bất kỳ mật khẩu nào liên quan đến tài khoản TVMcomics.com.vn của họ, theo dõi tất cả hoạt động thực hiện bằng tài khoản này, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tất cả các hoạt động do tài khoản này thực hiện (trừ khi chúng tôi gây ra một lỗ hổng an ninh).

Điều chỉnh và đình chỉ Trang Web

Tại bất kì thời điểm nào, TVMcomics.com.vn có thể chỉnh sửa, tạm ngưng, hoặc đình chỉ hoạt động của Trang Web hoặc bất kì phần nào của nó một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần thông báo cho người dùng.

Chấm dứt hiệu lực

Mỗi bên đều có thể chấm dứt hiệu lực của Bản điều khoản vì bất kì lí do nào hoặc không có lí do nào tại bất kì thời điểm nào bằng cách thông báo và thông báo này có hiệu lực ngay lập tức hoặc tại thời điểm đề cập trong thông báo. Sau khi chấm dứt, người dùng sẽ không tiếp tục truy cập Trang Web. Các điều khoản của Bản điều khoản có dụng ý hoặc ý nghĩa cho phép sau khi chấm dứt sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực vĩnh viễn.

Hiệu lực từng phần của Bản điều khoản

Nếu bất cứ điều khoản nào của Bản điều khoản này bị toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu thì người dùng đồng ý nỗ lực hết sức để thực hiện ý đồ của các bên trong điều khoản đó, và những điều khoản còn lại trong Bản điều khoản vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Pháp luật hiện hành

Bản điều khoản này cùng với giải pháp dành cho bất kì tranh chấp nào liên quan đến Bản điều khoản này hoặc Trang Web sẽ tuân theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam mà không xét đến bất kì nguyên tắc xung đột nào về pháp luật.

Bất kì hoạt động pháp lí hoặc kiện tụng nào giữa TVMcomics.com.vn và bạn có liên quan đến Bản điều khoản sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam và người dùng đồng ý tuân theo phán quyết của tòa án này.